Ο αδελφός μας όλο και μετράει τα μυρμήγκια
αν βγούν ζυγά θα μας σκοτώσει
αν βγουν μονά

 

 

.


θα μας ξανασκοτώσει

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

 

.