25.03.2018  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
25.03.2018 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

Οι δοκιμές με τη νέα κάμερα συνεχίζονται και είναι ενθαρρυντικές...