Μίλα! Πες αυτό που θες. Μην εξηγείς σε κανέναν. Να μιλάς «ακατάληπτα».