To Egg έκανε την καινοτομία στην Ελλάδα πραγματικότητα ή η ανάγκη για καινοτομία γέννησε το Egg; Πολύ μικρή σημασία έχει το ερώτημα, αφού το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Για 4η χρονιά το πρόγραμμα Egg δίνει την ευκαιρία σε νέους 18-44 που έχουν μία πρωτότυπη και καινοτόμα ιδέα να την κάνουν πράξη. Ήδη από το 2013 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, 60 ιδέες έχουν γίνει επιτυχημένες επιχειρήσεις και η λίστα θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, αφού σύντομα ξεκινάει ο 4ος κύκλος του προγράμματος.

 

Αν δεν είχατε την ευκαιρία μέχρι τώρα να μάθετε τι εστί Egg και πώς μπορεί να ανοίξει τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες, ακολουθεί ένας οδηγός με όλα όσα  πρέπει να ξέρετε:

 

1. Τι είναι το πρόγραμμα Egg;

 

Το Egg (ακρωνύμιο των λέξεων enter•grow•go) είναι το πολύ έξυπνο όνομα ενός προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης που  γεννήθηκε από τη Eurobank στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, το οποίο σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia. Στόχος του είναι  η τόνωση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της προοπτικής για βιώσιμη απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων. Γι΄ αυτό και απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας 18-44 τα οποία διαθέτουν μία πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα που θέλουν να την κάνουν πράξη.

 

 

 

2. Τα 3 στάδια του προγράμματος

 

Enter: Όλα ξεκινούν με την αίτηση συμμετοχής. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέες και νέοι από όλη την Ελλάδα με καινοτόμες ιδέες. Οι ενδιαφερόμενοι αυτού του κύκλου πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ως τις 4 Απριλίου 2016 στις 4 το απόγευμα, ηλεκτρονικά μαζί με το επιχειρηματικό τους πλάνο στο theegg.gr. H αίτηση, που μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, θα αξιολογηθεί ως προς την καινοτομία, την προοπτική και τη βιωσιμότητά της, από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες.

 

Grow: Για όλους εκείνους που τα καταφέρουν να προκριθούν στο πρώτο στάδιο, ξεκινάει ένα πολύ δημιουργικό 12μηνο! Σε περίπτωση που ακόμα δεν έχουν συστήσει την επιχείρησή τους, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν ενώ στη συνέχεια και σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της ιδέας/επιχείρησής τους. Αυτό θα γίνει αξιοποιώντας τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που τους προσφέρει το Πρόγραμμα, αλλά και αναζητώντας συνεργασίες και συνέργειες με τους άλλους συμμετέχοντες.

 

Go: Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι πλέον έτοιμες να πραγματοποιήσουν το επιχειρηματικό τους «άλμα»: να προχωρήσουν στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους, με ιδίους πόρους ή μέσα από άντληση επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων. Οι διοργανωτές του Προγράμματος υποστηρίζουν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις με οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και δικτύωση με επενδυτικά σχήματα.

 

3. Τι προσφέρει το πρόγραμμα στους συμμετέχοντες

 

Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και εξοπλισμένους χώρους, κοντά στο κέντρο της Αθήνας στην οποία οι νέοι επιχειρηματίες θα παραμένουν όσο συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι εγκαταστάσεις του egg είναι προσβάσιμες από τα ΜΜΜ (ενδεικτικό της λεπτομέρειας με την οποία σχεδιάστηκε το πρόγραμμα), έχουν σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την παροχή της συμβουλευτικής καθοδήγησης, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής κατάρτισης. Ακόμη έχουν συνεργατικούς χώρους όπως αίθουσες συναντήσεων και εκπαίδευσης αλλά και χώρους ψυχαγωγίας με σκοπό να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών, τη δικτύωση με ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, καθώς και τη συνεργασία, για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και προώθησης κοινών πρωτοβουλιών. Γιατί η συνεργασία είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της επιτυχίας.

 

 

 

Mentoring από διακεκριμένες και καταξιωμένες προσωπικότητες από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης. Οι άνθρωποι αυτοί θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε επιχειρηματική ομάδα του προγράμματος. Πρόκειται για ανθρώπους με εμπειρία και επιχειρηματικό υπόβαθρο, με διάθεση να προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη, καθοδήγηση, να εμψυχώσουν και να υποδείξουν λύσεις σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες σε άμεση και τακτική επαφή μαζί τους, στη βάση της προόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες “μίας στάσης” (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και υποστήριξης της εκκίνησης κάθε συμμετέχουσας επιχειρηματικής ομάδας.  Συγκεκριμένα περιλαμβάνει υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διοίκησης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής, οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα.

 

Επιχειρηματική Κατάρτιση. Αυτό αρχικά θα γίνει μέσω ενός προκαθορισμένου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης (“business bootcamp”) διάρκειας 3 μηνών που θα καλύπτει πρακτικές θεματικές ενότητες όπως, Διαχείριση έργων, Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Εταιρική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Στρατηγικό Marketing, Τεχνικές Πωλήσεων, Ανάπτυξη προϊόντων, Διαπίστευση και έλεγχος ποιότητας, Διαχείριση ταλέντων, Επενδύσεις και διαχείριση κεφαλαίων, Εξαγωγές, Δημόσιες χρηματοδοτήσεις, Προσέλκυση επενδυτών, κ.ά. Η κατάρτιση όμως δε σταματάει ποτέ, γι’ αυτό εκτός από το business bootcamp  θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος διαλέξεις επάνω σε  εξειδικευμένα θέματα για την επιτυχημένη επιχειρηματική.

 

 

 

Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων ομάδων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους κατά τα στάδια «εκκόλαψης» εντός του Προγράμματος. Στόχος είναι να δοθεί το καλύτερο δυνατό πλαίσιο, ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να αφοσιωθούν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού τους πλάνου στο πρώτο κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις υπόλοιπες παροχές του Προγράμματος και ιδιαίτερα όσες απαιτούν φυσική παρουσία. Ενδεικτικά, οι ομάδες υποστηρίζονται μέσα από υπηρεσίες οικονομικών συμβουλών και ανεύρεσης προϊόντων και προγραμμάτων χρηματοδότησης από εξειδικευμένα στελέχη του Προγράμματος με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και υλοποίησης του αναπτυξιακού τμήματος του επιχειρηματικού σχεδίου των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, υποστήριξη και δικτύωση των ομάδων με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες (Β2Β match-making) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αναπτύξουν κατά τη φάση grow του Προγράμματος και σύστημα οικονομικής επιβράβευσης των επιχειρηματικών ομάδων με τις καλύτερες επιδόσεις βάσει προκαθορισμένων δεικτών (KPIs) σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία υλοποίησης του Προγράμματος.

 

4. Πώς θα λάβεις μέρος

 

Αν έχεις την ιδέα που θα ξεχωρίσει επιχειρηματικά όλα τα υπόλοιπα είναι απλά. Αρκεί να στείλεις ηλεκτρονικά την αίτησή σου μαζί με το επιχειρηματικό πλάνο στο theegg.gr, έγκαιρα (έως 4/4/2016, 16.00).

 

Καλή επιτυχία!