Μπόλια και βόλια

 

 Πόλεμος και Ειρήνη

 

 

 

Τα μπόλια της κυρα-Δήμητρας. Φωτ. Σ.Σ.
Τα μπόλια της κυρα-Δήμητρας. Φωτ. Σ.Σ.

 

Τα βόλια του Πολεμικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Φωτ. Σ.Σ.
Τα βόλια του Πολεμικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Φωτ. Σ.Σ.