Ουρανός και θάλασσα

 

 

Μόνο

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης