'Αγνωστοι καλλιτέχνες

δημόσιες συλλογές

 

 

Επιμέλεια έργων:

 

Art Taf

 

 

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. Λάστιχο, μπογιά, σύρμα. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. Λάστιχο, μπογιά, σύρμα. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Μαθαίνοντας από την Αθήνα" (αθηναϊκό πρότζεκτ σε τοίχους, 2017). Μπογιά σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Αθήνα. #documenta14. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Μαθαίνοντας από την Αθήνα" (αθηναϊκό πρότζεκτ σε τοίχους, 2017). Μπογιά σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Αθήνα. #documenta14. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Άτιτλο". Χρυσός σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Βρυξέλλες. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Άτιτλο". Χρυσός σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Βρυξέλλες. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Άτιτλο''. Γύψος, πλαστικό, βρώμικο τζάμι. Δημόσια Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Άτιτλο''. Γύψος, πλαστικό, βρώμικο τζάμι. Δημόσια Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

Άγνωστος καλλιτέχνης. ''Υγρασία''. Λαδομπογιά, ακαθαρσίες σε τοίχο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
Άγνωστος καλλιτέχνης. ''Υγρασία''. Λαδομπογιά, ακαθαρσίες σε τοίχο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. Βαμμένο κοντέινερ. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. Βαμμένο κοντέινερ. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Άτιτλο''. Φλοκάτη, σπρέυ σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Άτιτλο''. Φλοκάτη, σπρέυ σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Με αφορμή ένα αστικό τοπίο''. Μπογιά, σπρέυ σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Με αφορμή ένα αστικό τοπίο''. Μπογιά, σπρέυ σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. Installation. Barbie, άδεια μπουκάλια, Max Steel, Hollywood. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. Installation. Barbie, άδεια μπουκάλια, Max Steel, Hollywood. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Με αφορμή ένα αστικό τοπίο''. Λαδομπογιά σε τοίχο, σπρέϊ, ακαθαρσίες σε τοίχο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Με αφορμή ένα αστικό τοπίο''. Λαδομπογιά σε τοίχο, σπρέϊ, ακαθαρσίες σε τοίχο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Με αφορμή ένα αστικό τοπίο''. Λαδομπογιά σε τοίχο, σπρέϊ, ακαθαρσίες σε τοίχο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Με αφορμή ένα αστικό τοπίο''. Λαδομπογιά σε τοίχο, σπρέϊ, ακαθαρσίες σε τοίχο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Μαθαίνοντας από την Αθήνα". Installation. Δημόσια Συλλογή, Αθήνα. #documenta14. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Μαθαίνοντας από την Αθήνα". Installation. Δημόσια Συλλογή, Αθήνα. #documenta14. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Μαθαίνοντας από την Αθήνα" (αθηναϊκό πρότζεκτ σε τοίχους, 2017). Σπρέυ σε τοίχο, χαρτί. Δημόσια Συλλογή, Αθήνα. #documenta14. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Μαθαίνοντας από την Αθήνα" (αθηναϊκό πρότζεκτ σε τοίχους, 2017). Σπρέυ σε τοίχο, χαρτί. Δημόσια Συλλογή, Αθήνα. #documenta14. © Art Taf

 

'Aγνωστος καλλιτέχνης. Installation. Λούτρινα ζωάκια, κλάρκ, μπογιά. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf
'Aγνωστος καλλιτέχνης. Installation. Λούτρινα ζωάκια, κλάρκ, μπογιά. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. Installation. Μέταλλο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. Installation. Μέταλλο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. Σακούλες απορριμάτων με ποιότητα, παραλία, θάλασσα. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. Σακούλες απορριμάτων με ποιότητα, παραλία, θάλασσα. Δημόσια Συλλογή, Κρήτη. © Art Taf

 

Άγνωστος καλλιτέχνης. ''Διαγόρας''. Λαδομπογιά, ακαθαρσίες σε τοίχο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
Άγνωστος καλλιτέχνης. ''Διαγόρας''. Λαδομπογιά, ακαθαρσίες σε τοίχο. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

Άγνωστος καλλιτέχνης. ''Λιμάνι''. Εγκατάσταση/installation. Μεταβλητές διαστάσεις. Σκουπίδια, πλαστική καρέκλα, πολυθρόνα, σκάφος. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
Άγνωστος καλλιτέχνης. ''Λιμάνι''. Εγκατάσταση/installation. Μεταβλητές διαστάσεις. Σκουπίδια, πλαστική καρέκλα, πολυθρόνα, σκάφος. Ιδιωτική Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Με αφορμή ένα αστικό τοπίο''. Μπογιά σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Με αφορμή ένα αστικό τοπίο''. Μπογιά σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Ρόδος. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. Μικτά υλικά. Δημόσια Συλλογή, Βρυξέλλες. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. Μικτά υλικά. Δημόσια Συλλογή, Βρυξέλλες. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. Σκουπίδια στους κάδους. Δημόσια Συλλογή, Βρυξέλλες. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. Σκουπίδια στους κάδους. Δημόσια Συλλογή, Βρυξέλλες. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Άτιτλο". Μπογιά σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Βρυξέλλες. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Άτιτλο". Μπογιά σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Βρυξέλλες. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Καλυψώ''. Installation. Μεταβλητές διαστάσεις. Σκουπίδια, καρέκλες, λάστιχο, πινακίδα. Ιδιωτική Συλλογή. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. ''Καλυψώ''. Installation. Μεταβλητές διαστάσεις. Σκουπίδια, καρέκλες, λάστιχο, πινακίδα. Ιδιωτική Συλλογή. © Art Taf

 

'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Μαθαίνοντας από την Αθήνα" (αθηναϊκό πρότζεκτ σε τοίχους, 2017). Σπρέυ σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Αθήνα. #documenta14. © Art Taf
'Αγνωστος καλλιτέχνης. "Μαθαίνοντας από την Αθήνα" (αθηναϊκό πρότζεκτ σε τοίχους, 2017). Σπρέυ σε τοίχο. Δημόσια Συλλογή, Αθήνα. #documenta14. © Art Taf