Στην επικαιροποίηση παλαιότερης γνωμοδότησής της περί δημοσιοποίησης των στοιχείων γιατρών που συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια, προχώρησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Συγκεκριμένα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ' αριθμ. 7/2017 γνωμοδότησή της, επικαιροποίησε γνωμοδότηση του περασμένου έτους, με την οποία -επικαλούμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων- είχε αποφανθεί ότι δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν στα ιατρικά επιστημονικά συνέδρια, αλλά μόνο των στοιχείων όσων γιατρών συμμετέχουν σε προωθητικά συνέδρια (προϊόντων).

 

Ειδικότερα, απέρριψε την αίτηση θεραπείας του ΕΟΦ κατά της υπ' αριθμ. 5/2016 γνωμοδότησης της Αρχής. Ο ΕΟΦ με την αίτησή του ζητούσε να μεταρρυθμιστεί η γνωμοδότηση του περασμένου έτους της, έτσι ώστε να επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν και στα επιστημονικά συνέδρια, κλπ.

 

Υπενθυμίζεται, ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση για την γνωστοποίηση των στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν σε συνέδρια, προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014.


Η Αρχή απέρριψε την αίτηση του ΕΟΦ, καθώς δεν δικαιολογείται η επανεξέταση του όλου θέματος, αφού δεν υπάρχουν και δεν προσκομίστηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την αποδοχή της αίτησης θεραπείας.

 

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ