Άτιμη τεχνολογία!

(Έγινε στο beerατής στην Τούμπα. Δείτε το με ήχο)