Η Όντρεϊ Χέπμπορν στην Ελευσίνα

 

 

Φωτ. Σπ. Στάβερης